Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 30 2019

pytaniabezodpowiedzi

Nie ma przypadkowych spotkań i ludzie też nie stają na drodze naszego życia, ot tak. Każdy człowiek zostaje nam dany po coś, aby czymś nas ubogacić, dopełnić, coś pokazać czy uświadomić. Poprzez ludzi dostajemy od życia tysiące szans na to, aby stać się lepszym człowiekiem lub aby temu człowiekowi pokazać coś, czego on do tej pory nie dostrzegł.

— Monika A. Oleksa
Reposted fromnonperfect nonperfect viablocked blocked

August 25 2019

pytaniabezodpowiedzi
Myślę, że to ważne: uświadomić sobie, że możesz za czymś tęsknić i jednocześnie wcale nie chcieć tego z powrotem.
— Paulo Coelho

August 18 2019

pytaniabezodpowiedzi
Osoby, do których najtrudniej się zbliżyć, okazują się najbardziej warte tego, żeby je poznać.
— Tami Hoag
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viablocked blocked

August 16 2019

Największy prezent dostajesz wtedy, kiedy ktoś postanowi podarować Ci pół godziny, godzinę, albo całe popołudnie i ten czas jest tylko dla Ciebie.
— (via
Reposted fromsoplica soplica viaidosk8 idosk8

July 25 2019

pytaniabezodpowiedzi
TRUDNO KUPIĆ BUTY NA WIOSNĘ, A CO DOPIERO MÓWIĆ O WYBIERANIU MĘŻCZYZNY, KTÓRY BYŁBY NA WSZYSTKIE PORY ROKU. KTÓRY BY NIE UWIERAŁ, NIE ROBIŁ ODCISKÓW, BYŁ MILUTKI JAK KAPEĆ I DZIELNY JAK KOZAK.
— chpd
Reposted fromwpuscmnie wpuscmnie viadozylnie dozylnie

June 23 2019

pytaniabezodpowiedzi
9478 9ae8 500
Reposted frompiehus piehus viaparradisee parradisee
pytaniabezodpowiedzi
9854 f7ce
Niepokojąco prawdziwe.
Reposted fromxsneakyx xsneakyx viaparradisee parradisee

June 08 2019

pytaniabezodpowiedzi
2454 de5e 500
honey, i'm home.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaszydera szydera
pytaniabezodpowiedzi
- To taką rozmowę mam na myśli - odpowiedział. - Że gadasz, a tu nagle pojawia się świt. Że jesteś ciekawa tej drugiej osoby. Nie boisz się pokazać swoich poglądów. Nie boisz się odsłonić. Nie mówisz “pracuję tu i tu, za pięć lat widzę się tu i tu, lubię makaron i buraki”, ale opowiadasz, za czym tęsknisz. Czego się obawiasz. Jakie masz plany. I nie boisz, że ktoś cię wyśmieje. Chodzi mi o taką rozmowę, która wnosi do życia coś nowego. O śmierci. O samym życiu. Rozumiesz
— Piotr C.
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaszydera szydera

May 27 2019

pytaniabezodpowiedzi
0132 3c79 500
Reposted fromokiemnieogarniesz okiemnieogarniesz viaidosk8 idosk8
pytaniabezodpowiedzi
My nie potrzebujemy już lepszej technologii, lepszych telefonów. Potrzebujemy więcej uczuć i zachodów słońca.
— Maciej Wiszniewski - "Oczami Duszy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaidosk8 idosk8

May 17 2019

pytaniabezodpowiedzi
3664 4bf7 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viawakemeupx wakemeupx
pytaniabezodpowiedzi
8613 7242
Reposted fromPastel-Pale Pastel-Pale viawakemeupx wakemeupx
pytaniabezodpowiedzi
Nic tak nie wzrusza mężczyzny, jak łzy kobiety, którą kochać zaczyna, i nic nie drażni go tak, jak łzy kobiety, którą kochać przestaje.
— M. Wolska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawakemeupx wakemeupx
pytaniabezodpowiedzi
Nieszczęścia nie powinny przydarzać się w maju. Listopad proszę bardzo. Ewentualnie październik. Ale maj? Jak można schrzanić komuś najpiękniejszy miesiąc roku.
— Katarzyna Gacek "W jak morderstwo"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viablocked blocked
pytaniabezodpowiedzi
Zadziwiające ile wspomnień nosi w sobie zapach wieczornego powietrza.
Reposted frombng123 bng123 viawszystkodupa wszystkodupa

May 12 2019

pytaniabezodpowiedzi
Myślę, że pewność to najlepsze co mężczyzna może dać kobiecie.
Reposted fromliquirizja liquirizja viaszydera szydera
pytaniabezodpowiedzi
Człowiek może Ci powiedzieć miliony pięknych słów, ale kiedy patrzysz na jego zachowanie, dostajesz wszystkie odpowiedzi.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaSkydelan Skydelan

May 10 2019

pytaniabezodpowiedzi

blue-eyed-hanji:

dilfgod:

memewhore:

image
image

holy shit it got even better

Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viaSkydelan Skydelan

May 06 2019

pytaniabezodpowiedzi

Kiedyś znajomi się odwiedzali, teraz się wyświetlają.

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl